Yeni Slaytlar

Uzman/Başöğretmenlik Sınavı Özet Sunumları Model1-9

Uzman/Başöğretmenlik Sınavı Hazırlık. 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9. Modüllerin özet sunumları. (9 sunu) Uzman Öğretmenlik Modül 1 Öğrenme Ve Öğretme Süreçleri Özet Sunumu. Uzman Öğretmenlik Modül 2 Ölçme Ve Değerlendirme Özet Sunumu. Uzman Öğretmenlik Modül 3 Özel Eğitim Ve Rehberlik Özet Sunumu. Uzman Öğretmenlik Modül 4 Eğitimde Araştırma Ve Ar-Ge Çalışmaları Özet Sunumu. Uzman Öğretmenlik Modül 5 Eğitimde Kapsayıcılık Özet Sunumu. Uzman Öğretmenlik Modül 6 Çevre Eğitimi Ve İklim Değişikliği Özet Sunumu. Uzman Öğretmenlik Modül 7 Sosyal Etkileşim Ve İletişim Özet Sunumu. Uzman Öğretmenlik Modül 8 Dijital Yetkinlik Özet Sunumu. Uzman Öğretmenlik Modül 9 Güvenli Okul Ve Okul Güvenliği Özet Sunumu.Yeni Materyaller

1. Sınıf Eğitime Başlarken Hazır Şablonlar

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı. 1. Sınıflar Eğitime başlarken hazırlanacak dokümanların hazır şablonları. Word üzerinde istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Hoşgeldiniz Yazısı. Öğrenci tanıma formu. Okuma yazma planı. Yaka kartı. Onlarca çizgi karekterleri şablonu. Okulda ilk günüm çalışma şablonu. 1. Sınıf İlk Gün Okul Hatırası Şablonu İlkgün hatırası, sınıf hatırası, okul hatırası amaçlı kullanılabilecek güzel bir etkinlik.

Yeni E-Kartlar

1. Sınıf SENE BAŞI DOKÜMANLARI 2022-2023

1. Sınıf Sene başında gerekli önemli dokümanlar. Oryantasyon Programı, Ödev Pusulası, Sınıf Oturma Planı, Haftalık Ders Programı,,İhtiyaç Listesi, Veli Toplantı Tutanağı ve Gündem Maddeleri, Alınan Kararlar, Veli Toplantısı İmza Sirküsü, Veli Toplantı Davetiyesi, Toplantı Dilekçesi ve Toplantı Gündemi. PDF ve WORD formatlıdır. Üzerinde istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Hazır güncel olarak hazırlanmış dokümanlar. 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı.

Yeni ManzaralarYeni Videolar

Popüler Videolar

Atık malzemelerden çiçeklik yapımı - KENDİN YAP